POŘAD BOHOSLUŽEB  OD 25.6.2017 DO 5.7.2017

 

NEDĚLE 25.6.  12. neděle v mezidobí

Sbírka na opravy

8.00 OSTRAVICE Za živou a + rodinu Horákovou a Bajgerovou

10.30 BÍLÁ Za + rodiče Marii a Josefa Kapusniakovy, sestru Annu, manžele Šipulovy a duše v očistci

11.30 STARÉ HAMRY Za + Marii Mročkovou, manžela, syna a živou rodinu

 

ČTVRTEK 29.6.  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

17.00 OSTRAVICE Na poděkování Pánu Bohu za 15 let kněžství

 

PÁTEK 30.6.

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za živou a + rodinu Labuzíkovou a Gorgolovou

 

SOBOTA 1.7.  Sobotní památka Panny Marie

8.00 OSTRAVICE Ke cti Panny Marie Růže Tajemné

 

NEDĚLE 2.7.  13. neděle v mezidobí

8.00 OSTRAVICE Za + rodiče Kurečkovy a živou rodinu

10.30 BÍLÁ Za + Jindřicha Kubalu, syna Josefa, rodiče z obou stran a Boží požehnání

11.30 STARÉ HAMRY Za + Karlu Paulovou, sestru, bratra, živou a + rodinu

16.30 GRUŇ Za + Jiřího Kozla, rodiče a živou rodinu

 

STŘEDA 5.7.  SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY

8.00 OSTRAVICE Za + Marii Pavlíkovou

10.30 BÍLÁ-HLAVATÁ POUTNÍ MŠE SV.

Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu