POŘAD BOHOSLUŽEB  OD 21.1.2017 DO 4.2.2018

 

NEDĚLE 21.1.  3. neděle v mezidobí

8.00 OSTRAVICE Za + Ondřeje Holuba, manželku, syna, dceru, snachu, 2 zetě a Boží ochranu pro rodinu

10.30 BÍLÁ Za + Otakara a Antonii Saskovy a bratra Bohumila

 

PÁTEK 26.1.  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Na jistý úmysl dárce

 

NEDĚLE 28.1.  4. neděle v mezidobí

Sbírka na opravy

8.00 OSTRAVICE Na poděkování Pánu Bohu za 51 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let

10.30 BÍLÁ Za živou a + rodinu Večeřovou a Kocurkovou a na poděkování Pánu Bohu za 26 let manželství

 

PÁTEK 2.2.  SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Žehnání svíček a svatoblažejské požehnání

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za + rodiče Rodné a duše v očistci

 

SOBOTA 3.2.  Sobotní památka Panny Marie

8.00 OSTRAVICE Ke cti Panny Marie Růže Tajemné

 

NEDĚLE 4.2.  5. neděle v mezidobí

8.00 OSTRAVICE Za + Marii Adamišovou v 10 výročí smrti, manžela Vojtěcha a živou rodinu

10.30 BÍLÁ Za + Kolju Murala a živou rodinu