POŘAD BOHOSLUŽEB  OD 15.10.2017 DO 29.10.2017

 

NEDĚLE 15.10.  28. neděle v mezidobí

8.00 OSTRAVICE Za + Marii Klepáčovou, rodiče a sourozence

10.30 BÍLÁ Za + Cyrila Solanského, rodiče, rodiče Němcovy, Emilii Pěcuchovou, manžela, syna, zetě a živou rodinu

11.30 STARÉ HAMRY Za + Antonína Materu, rodiče a živou rodinu

 

ČTVRTEK 19.10.

17.00 OSTRAVICE Za + Květoslavu Šigutovou, manžela, živou a + rodinu

 

PÁTEK 20.10.

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za + Marii Staníkovou, zetě Václava Štefka

 

SOBOTA 21.10.  Sobotní pámatka Panny Marie

8.00 OSTRAVICE Ke cti Panny Marie Růže Tajemné

14.00 BÍLÁ SVATOHUBERTSKÁ MŠE SV.

 

NEDĚLE 22.10.  29. neděle v mezidobí Den modliteb za misie

Sbírka na světové misie

8.00 OSTRAVICE Na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství a za živou rodinu

10.30 BÍLÁ Za zdraví a Boží ochranu pro dceru

11.30 STARÉ HAMRY Za + Jaroslavu Vlachovou

 

ČTVRTEK 26.10.

17.00 OSTRAVICE Na jistý úmysl dárce

 

PÁTEK 27.10.

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za + Viktora Bellaka, manželku, Boží ochranu a duše v očistci

 

SOBOTA 28.10.  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

8.00 OSTRAVICE Ke cti Boha Otce

 

NEDĚLE 29.10.  SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Sbírka na opravy

8.00 OSTRAVICE Za + rodiče Marii a Jaroslava Janošcovy, dva syny, dceru, zetě, duše v očistci a Boží ochranu pro rodinu

10.30 BÍLÁ Za + manžele Fojtíkovy a na poděkování za 60 let života

11.30 STARÉ HAMRY Za + Jiřího Kozla, rodiče, sestru a živou rodinu