POŘAD BOHOSLUŽEB  OD 21.5.2017 DO 4.6.2017

 

NEDĚLE 21.5.  6. neděle velikonoční

Sbírka na TV Noe

8.00 OSTRAVICE Za + Ludmilu Kubalovou, manžela a živou rodinu

10.30 BÍLÁ Za + Anežku Kamenovskou, manžela Jana, sourozence z obou stran

11.30 STARÉ HAMRY Za + Annu a Karla Martykánovy, sourozence a rodiče

 

ČTVRTEK 25.5.  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

17.00 OSTRAVICE Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro rodinu

 

PÁTEK 26.5.  Památka sv. Filipa Neriho, kněze

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Na jistý úmysl dárce

 

SOBOTA 27.5.

8.00 OSTRAVICE Za + Štěpána Pelivana

 

NEDĚLE 28.5.  7. neděle velikonoční

Sbírka na opravy

8.00 OSTRAVICE Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a za 75 a 70 let života

10.30 STARÉ HAMRY-GRUŇ POUTNÍ MŠE SV.

Za + Karla a Marii Kurečkovy, rodiče a sourozence

Mše sv. v kostelích na Bílé a ve Starých Hamrech tuto neděli nebudou

 

PÁTEK 2.6.  První pátek

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za + Františku Kožuchovou, manžela Ferdinanda, bratra Antonína Satinu a sestru Antonii

 

SOBOTA 3.6.  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

8.00 OSTRAVICE Ke cti Panny Marie Růže Tajemné

13.30 BÍLÁ Svatba: Juraj Fedor a Petra Perutková

 

NEDĚLE 4.6.  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sbírka na charitu

8.00 OSTRAVICE Za + Marii a Františka Pobudovy, rodiče, sourozence a Boží pomoc a ochranu pro rodinu

10.30 BÍLÁ Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života a 63 let manželství s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro rodinu

11.30 STARÉ HAMRY Za dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu