Administrátor farnosti Ostravice a Bílá

doc. DDr. ANDREJ SLODIČKA, PhD.