POŘAD BOHOSLUŽEB  OD 16.10. 2018 DO 21. 10. 2018

Římskokatolická farnost Ostravice

 

ÚTERÝ 16. 10.2018  Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska

17. 00 OSTRAVICE 

 

PÁTEK 19. 10.2018 

17. 00 OSTRAVICE Za +Květoslavu Šigutovou v 10. výročí úmrtí, +manžela, za živou a zemřelou rodinu

 

SOBOTA 20. 10.2018 

14. 00 BÍLÁ svatohubertská mše svatá, celebruje Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze

 

NEDĚLE 21. 10. 2018 29. neděle v mezidobí

8.00 OSTRAVICE Za + Karlu Holubovou v 1. výročí smrti, manžela, rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu a zdraví pro rodinu

10.30 BÍLÁ  Za + Cyrila Solanského, rodiče Němcovy, Emilii Pěcuchovou, syna, zetě a živou rodinu

11.30 STARÉ HAMRY Za+ rodinu Materovou a duše v očistci