POŘAD BOHOSLUŽEB  OD 15.4.2017 DO 29.4.2018

 

NEDĚLE 15.4.  3. neděle velikonoční

Sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích Střed. východu

8.00 OSTRAVICE Za + kmotry a rodiče z obou stran a živou rodinu

10.30 BÍLÁ Za + rodinu Janošcovou, vnučku Andreu a Kristinu

 

PÁTEK 20.4.

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za + Annu Mohylovou, živou rodinu a kněze

 

SOBOTA 21.4.

8.00 OSTRAVICE Na jistý úmysl dárce

 

NEDĚLE 22.4.  4. neděle velikonoční

8.00 OSTRAVICE Za + Stanislava Juroka, rodiče Mohylovy a živou rodinu

10.30 BÍLÁ Za zdraví a Boží požehnání pro dceru Janku a živou rodinu

11.30 STARÉ HAMRY Za + Františka Mročka a rodiče

 

PÁTEK 27.4.

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za + Anežku Školovou, manžela, sourozence a duše v očistci

 

SOBOTA 28.4.

8.00 OSTRAVICE Na poděkování Pánu Bohu za 55 let manželství a 75 let života s prosbou o Boží ochranu a zdraví

 

NEDĚLE 29.4.  5. neděle velikonoční

Sbírka na opravy

8.00 OSTRAVICE Za + Milenu Božoňovou, rodiče a živou rodinu

10.30 BÍLÁ Za + Vítězslava Bernátka, rodiče Františka a Marii Bernátkovy, živou rodinu a Boží požehnání

11.30 STARÉ HAMRY Za + Bedřicha Lišku, rodiče a sourozence