POŘAD BOHOSLUŽEB  OD 10.6.2017 DO 24.6.2018

 

NEDĚLE 10.6.  10. neděle v mezidobí

8.00 OSTRAVICE Za + Josefa Němce v 14 výročí smrti a Boží ochranu a zdraví pro rodinu

10.30 BÍLÁ Za + Emilii Červenkovou, manžela, zetě a rodiče z obou stran

11.30 STARÉ HAMRY Za + rodinu Šebestovou a Lisovou

 

STŘEDA 13.6.  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

15.00 OSTRAVICE Pohřeb + Viktor Mikulášek

 

PÁTEK 15.6.

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za + Ludmilu Kubalovou, manžela a živou rodinu

 

SOBOTA 16.5.

8.00 OSTRAVICE Za + Františku a duše v očistci

 

NEDĚLA 17.5.  11. neděle v mezidobí

Sbírka na Tv Noe

8.00 OSTRAVICE Za + Antonína Hrstku, živou a + rodinu Hrstkovou, Plandorovou a Peškovou

10.30 BÍLÁ Za + Josefa a Cecílii Vroblovy, dcery Elišku a Annu, dva zetě a dar zdraví pro rodinu

11.30 STARÉ HMARY Za zdraví, Boží požehnání a pomoc Boží v rodině

 

PÁTEK 22.6.

16.30 OSTRAVICE Výstav Nejsvětější Svátostí

17.00 OSTRAVICE Za + Štěpána Staníka, manželku, dceru Marii, šest synů, dvě vnučky, tři vnuky a duše v očistci

 

SOBOTA 23.6.

8.00 OSTRAVICE Za + členy rodiny Hnátkovy a Válkovy

 

NEDĚLE 24.6.  SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Sbírka na opravy

8.00 OSTRAVICE Za + rodiče Čagalovy a Valčuchovy, sourozence z obou stran a synovce Petra kněze

10.30 BÍLÁ Za + Anežku Kamenovskou, manžela Jana, sourozence z obou stran

11.30 STARÉ HAMRY Za + Marii Mročkovou, manžela, syna a Boží pomoc pro rodinu