Bohoslužby od 22.2.2019 do 3.3.2019

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá

 
 
 
PÁTEK 22.2.2019 
 
OSTRAVICE 17.00 Za +Josefa Červenku a duše v očistci
 
SOBOTA 23.2.2019 
 
OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce
 
NEDĚLE 24.2.2019 7. neděle v mezidobí
 
OSTRAVICE 8.00 Za +Pavla Slezáka a požehnání pro živou rodinu
BÍLA 10.30 Za farníky
 
ČTVRTEK 28.2.2019
 
OSTRAVICE 10.00 Medela
 
PÁTEK 1.3.2019 první pátek 
 
OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce
 
SOBOTA 2.3.2019 
 
OSTRAVICE 8.00 Ke cti Panny Marie Růže tajemné za kněze, řeholníky a řeholnice
 
NEDĚLE 3.3.2019 8. neděle v mezidobí
 
OSTRAVICE 8.00 Za +Josefa a Cecilii Dudkovy, dceru Marii, syny Karla a Jiřího a zetě Františka
BÍLA 10.30 Za +Františka Luteše a za zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PÁTEK 9.11.2018 
 
OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce a živou rodinu
 
SOBOTA 10.11.2018
 
OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce