Bohoslužby 19.6.2019-30.6.2019

 
19.6.2019 STŘEDA  
OSTRAVICE 9.00
HODOŇOVICE 16.30
 
20.6.2019 ČTVRTEK  Slavnost Těla a krve Páně
OSTRAVICE 10.00 Medela
OSTRAVICE 17.00 Za + Gabrielu Kvasnicovú v 1. výročí smrti a duše v očistci
 
21.6.2019 PÁTEK 
OSTRAVICE 17.00 Za +Kateřinu a Jana Staníkovy a živou rodinu
 
22.6.2019 SOBOTA  
OSTRAVICE 15.00 Na poděkování Pánu Bohu za 25 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let
 
23.6.2019 12. neděle v mezidobí
OSTRAVICE 8.00 Za živou a zemřelou rodinu Bajgerovou a Horákovou s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu 
BÍLÁ 10.30 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života
STARÉ HAMRY 11.30 Za +rodiče Marie a Josefa Liškovy, 5 synů, 2 dcery a za živou rodinu
 
26.6.2019 STŘEDA  
HODOŇOVICE 16.30
 
28.6.2019 PÁTEK Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
OSTRAVICE 17.00 Za +Štěpána Staníka, manželku, dceru Marii, 6 synů, 2 vnučky, 3 vnuky a duše v očistci
 
29.6.2019 SOBOTA  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce
 
30.6.2019 13. neděle v mezidobí
OSTRAVICE 8.00 
BÍLÁ 10.30 
STARÉ HAMRY 11.30