Bohoslužby 25.4.2019-19.5.2019

 
 
 
25.4.2019 ČTVRTEK  velikonoční
OSTRAVICE 10.00 Medela
 
26.4.2019 PÁTEK velikonoční
OSTRAVICE 17.00 Za +Anežku Školovou, manžela, sourozence a duše v očistci
 
27.4.2019 SOBOTA  velikonoční
OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce
 
28.4.2019 2. NEDĚLE  velikonoční, Svátek Božího milosrdenství
OSTRAVICE 8.00 Za +Josefa Staníka, rodiče Josefa a Marii, sestry Pavlu a Annu a živou rodinu
BÍLÁ 10.30 Za udravení Evy Šamajové a Boží ochranu pro rodinu
STARÉ HAMRY 11.30 Boží pomoc pro rodinu
GRUŇ 15.00 Za +Jana Raspe a živou rodinu
 
3.5.2019 PÁTEK, svátek sv. Filipa a Jakuba
OSTRAVICE 17.00 Na jistý úmysl dárce a živou rodinu
 
4.5.2019 SOBOTA  
OSTRAVICE 8.00 Na jistý úmysl dárce
 
5.5.2019 3. NEDĚLE  velikonoční
OSTRAVICE 8.00 Za +Janu Šoucovou, Boží požehnání a ochranu pro rodinu
BÍLÁ 10.30 Za farníky
STARÉ HAMRY 11.30 Za zdraví a Boží ochranu
 
9.5.2019 ČTVRTEK  
OSTRAVICE 10.00 Medela
 
10.5.2019 PÁTEK
OSTRAVICE 17.00 Za+Jiřinku Labuzíkovou a duše v očistci
 
11.5.2019 SOBOTA  
OSTRAVICE 8.00 Ke cti Panny Marie Růže tajemné za kněze, řeholníky a řeholnice
 
12.5.2019 4. NEDĚLE  velikonoční, Den matek
OSTRAVICE 8.00 Za +Justínu Štefkovou, manžela, zetě Bohumila a Ladislava
BÍLÁ 10.30 Za +manžela Vítěslava Bernátka, jeho rodiče a prarodiče a duše v očistci
STARÉ HAMRY 11.30 Za +Jana Lišku, sourozence, rodiče a za duše v očistci
 
15.5.2019 STŘEDA  
HODOŇOVICE 16.30
 
17.5.2019 PÁTEK
OSTRAVICE 17.00 Za+Aloisii Bellakovou, manžela a živou rodinu
 
18.5.2019 SOBOTA  
OSTRAVICE 8.00 Za+Pavlinu Březinovou
 
19.5.2019 5. NEDĚLE  velikonoční
OSTRAVICE 8.00 Za +Emila Němce, manželku, rodiče a sourozence z obou stran
GRUŇ, pouť, 10.30 Za +Jiřiho Kozla, rodiče, duše v očistci a živou rodinu