Gruň filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťánů

 

Minulost kaple na Gruni začíná rokem 1773. Toho roku místní pasekář-rolník Šimon Tomeček, který byl vlastníkem rozsáhlých pozemků (později ve vlastnictví Charbuláků, Bakoty a Kozla), umístil při staré formanské cestě ze Slezska na Slovensko ve výšce 810 m.n.m. na kamenný podstavec figuru Panny Marie rustikálního slohu. Od té doby se tu věřící z Gruně, Řečice i Turzovky scházeli k modlidbám pod širým nebem. Místo bylo až do první poloviny dvacátého století holé, bez stromů, jak známe dnes.
Roku 1847 nechal borovský kaplan Jan Špaček nad marianskou figurou stlouct z desek jednoduchou kapli jako přístřeší pro modlící se věřící. Místo dokonce získalo při zakládání nových pozemkových knih svoji vlastní vložku. Staré Hamry s Gruněm tehdy patřily pod farnost borovskou v Malenovicích. Od té doby se začaly organizovat poutě k tomuto místu.
Špačkův spolužák Filip Habernal, domaslovský farář, ve své závěti z roku 1868 na Gruň tak myslel, že určil, aby výnos ze dvou rolí v Domaslavicích se ukládal a střádal na budoucí výstavbu kostela, jako náhradu provizorní kaple.
 

 

Tak se roku 1887 shromáždil stavební kapitál, začly se zdít základy a kácet na Gruni stavební dřevo. Stavbu provedl ke všeobecné spokojenosti roku 1890 mistr tesařský Stanislav Pětroš z Frýdku. Kostel postavil v severském slohu, navazující na tradice místní lidové architektury, dle nákresů stavitele Heinricha. Je 17 metrů dlouhý, 10 metrů široký, s věží nad vchodem 20 metrů vysokou.
Roku 1891 byly instalovány dva zvony z dílny Hilcera od Vídně a 1 října 1891 vysvěceny. Dvoucentový byl zasvěcen Panně Marii Pomocnici křesťanů a jednocentový sv. apoštolu Filipovi. Oltář a kazatelna jsou práce řezbáře Gavlasa ze Sedlišť, pozlatil je Menšík z Frýdku. Ve štítě oltáře je obraz Panny Marie Pomocnice křesťanů od frýdeckého malíře Vaška, v prostředním výklenku je figura Dobrého pastýře od Riefesera z tyrolského Grödenu. Nad nimi je sv. Karel Boromejský a sv. Antonín Paduánský jako patroni biskupského komisaře a starohamerského Faráře Antonína Nogola. Figura Panny Marie je umístěna na pravém bočním oltáři. Dvourejstříkové varhany zhotovil Rieger z Krnova.

 

 

Kromě zachovalé výzdoby jsou dojemnou zajímavostí domácí kříže zavěšené poblíž oltáře.To když se budovala přehradní nádrž Šance, lidé ze zátopové oblasti, kteří museli své domovy opustit, nosili kříže a křížky ze svých chalup sem na kopec a tu je ponechávali. Snad s prosbou o ochranu v novém domově, snad jako poděkování za krásné chvíle života prožité uprostřed beskydských hor, snad jako příslib, že na svůj rodný kraj nezapomenou.
 

 

 

Modlitba k Panně Marii Pomocnici křesťanů:

Bože,

učinil jsi blahoslavenou Pannu Marii
Matkou a Pomocnicí křesťanů;
upevni na její přímluvu svou církev,
aby trpělivě nesla
a láskou přemáhala vše,
co ji tísní uvnitř
a sužuje zvenčí,
a sdělovala lidem tajemství Krista.
Neboť on s tebou žije a kraluje
po všechny věky věků.
Amen.