Ostravice farní kostel Nejsvětější Trojice

 

Obec Ostravice až do roku 1784 patřila k farnosti Frýdlantské. Počátkem 1782 roku rakouský císař Josef II vydal nařízení o zřízení nových farnosti a zbudování nových kostelů i farních budov všude tam, kde jsou věřící odděleni od farního kostela horami, vodou, velkou vzdáleností apod. Kostely byly stavěny narychlo podle jednotného jednoduchého plánu a byly vybavovány zařízením ze zrušených klášterních a poutních kostelů. V důsledku tohoto nařízení byla obec Ostravice v roce 1810 vyfařena z Frýdlantské farnosti. Až do roku 1911 patřila do farnosti Ostravice i obec Bílá s osadami a samotami až ke slovenským hranicím. Se stavbou kostela v Ostravici bylo započato v roce 1788. Dostavěn byl koncem roku 1789.

 

 

Byl vybaven hlavním oltářem, křtielnicí a dalším zařízením ze zrušeného klášterního kostela Augustiánů ve Fulneku. Ozdobou hlavního barokního oltáře je vzácný obraz známého moravského barokního malíře Bohumíra Herberta z roku 1706, a v roce 1784 renovován od fulneckého malíře Jiřího Frommela. Kostel je zasvěcený tajemství Nejsvětější Trojice, byl posvěcen na podzim roku 1790. Kostel je 28 m dlouhý a 9,40 m široký. U hlavního oltáře jsou 4 dřevěné barokní sochy svatého Petra, Pavla, Václava a Jana Nepomuckého. V kostelní věži jsou umístěny dva zvony a kostelní hodiny.