Začátek školního roku

 
Mše svatá Ostravice 3. 9. 2018, 17.00
 
https://www.pastorace.cz/clanky/pozehnani-skolnich-tasek-aneb-mse-na-zacatek-skolniho-roku
 
ŽEHNACÍ MODLITBA
Bože, náš nebeský Otče,
Prosíme požehnej tyto školní tašky a pomůcky 
a požehnej všem, 
kdo je budou v novém školním roce používat. 
Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého.
Ať mají odvahu a trpělivost.
Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky 
a radost z kamarádských vztahů.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
Odpověď:
Amen.