Pouť na Gruni 

GRUŇ filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

22.5.2022 v 10.00 hod.

8.00 procesí od kostela sv. Jindřicha v Starých Hamrech na Gruň

Výročí 110 let založení SDH, žehnání praporu a CAS, Staré Hamry 14.5.2022

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=221

Sekvence 

Velikonoční oběti,
vzdejme své chvály, křesťané.

Beránek spasil ovce:
Kristus Pán nevinný
s hříšníky smířil Otce.

Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.

Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.

Pojď a pověz nám Maria,
co jsi po cestě viděla.

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.

Anděly jako svědky stát,
na zemi roušku, bílý šat.

Už jde Kristus, má naděje,
před vámi do Galileje.

Víme, že Kristus z hrobu vstal,
vpravdě byl vzkříšen světa král.

Vítězný, korunovaný,
smiluj se, Kriste, nad námi.

Raduj se, Královno nebeská

V době velikonoční

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja:
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja:
u něho za nás oroduj, aleluja.
V: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
R: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 

Bohoslužby květen 2022, neděle a svátky: 

22. květen 2022, 6. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Staré Hamry-Gruň, pouť, filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 10.00
 
26. květen 2022, Slavnost Nanebevstoupení Páně: Ostravice Medela 10.00, Ostravice, farní kostel-17.00
 
29. květen 2022, 7. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

 

Bohoslužby červen 2022, neděle a svátky: 

5.6.2022, Slavnost Seslání Ducha Svatého: Bílá 8.00, Ostravice 10.00 - 1. svaté přijímání
 
12.6.2022, Slavnost Nejsvětější Trojice: Bílá 8.00, Ostravice 10.00 pouť
 
16.6.2022, Slavnost Těla a krve Páně: Ostravice Medela 10.00, Ostravice farní kostel 17.00
 
19.6.2022, 12. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
23. 6.2022, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, Ostravice Medela 10.00, Ostravice farní kostel 17.00
 
24.6.2022, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: Ostravice 17.00
 
25.6.2022, Neposkvrněné Srdce Panny Marie: Ostravice 8.00
 
26.6.2022, 13. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
29.6.2022, Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů: Ostravice 17.00
 

Noc kostelů 2022  

Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022.

https://www.nockostelu.cz/

Motto Noci kostelů 2022 zní:

Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.    

 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

 

 

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

Oprava kostela 2021

 
 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA