Římskokatolická farnost Ostravice  a Bílá

 

Bohoslužby v týdnu:

14. duben 2024: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30

17. duben 2024: Ostravice 17.00

18. duben 2024: Ostravice-Medela 10.00

19. duben 2024: Ostravice 17.00

20. duben 2024: Ostravice 8.00

21. duben 2024: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30

Poutě ve farnosti Ostravice a Bílá v roce 2024

 

 
GRUŇ filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

19.5.2024 v 10.00 hod.

 

OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice

26.5.2024 v 10.00 hod.

 

HLAVATÁ filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje

5.7.2024 v 10.00 hod.

 

STARÉ HAMRY filiální kostel sv. Jindřicha

14.7.2024 v 10.00 hod.

 

BÍLÁ farní kostel sv. Bedřicha

21.7.2024 v 10.00 hod.

Biřmování v naší farnosti 22.6.2024 v 10.00!!!

 

 

Sekvence

Velikonoční oběti,
vzdejme své chvály, křesťané.

Beránek spasil ovce:
Kristus Pán nevinný
s hříšníky smířil Otce.

Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.

Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.

Pojď a pověz nám Maria,
co jsi po cestě viděla.

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.

Anděly jako svědky stát,
na zemi roušku, bílý šat.

Už jde Kristus, má naděje,
před vámi do Galileje.

Víme, že Kristus z hrobu vstal,
vpravdě byl vzkříšen světa král.

Vítězný, korunovaný,
smiluj se, Kriste, nad námi.

Preface 1. velikoční

Kristus je pravý velikonoční Beránek

 

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky;
abychom tě chválili a oslavovali
zvláště nyní o Velikonocích.

Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus.
On je ten Beránek, který byl zabit za hříchy světa:
svou smrtí naši smrt přemohl
a svým vzkříšením obnovil život.

Skrze něho vstoupila do světa tvá radost,
a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:

Svatý, Svatý, Svatý…

https://m.liturgie.cz/misal/04triduum/05vzkriseni.htm

 

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“

Matouš 28, 5-6

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210331pozehnane-velikonocni-svatky

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
https://catholica.cz/?id=227

Obnova schodiště kostela sv. Bedřicha, Bílá, 2023

 

Osazení nového okna v kněžišti, Staré Hamry

prosinec 2023

 

 

Věřím 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_00.htm

 

 

 

Opravujeme kostel sv. Jindřicha v Starých Hamrech-2023, třetí rok 

 

STARÉ HAMRY, KOSTEL SV. JINDŘICHA, číslo účtu:  kostel Staré Hamry: 5807763319/0800

Bohoslužby duben 2024, neděle a svátky:

 
21. duben 2024, 4. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
23. duben 2024, Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka: Ostravice 17.00
 
28. duben 2024, 5. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 

Bohoslužby květen 2024, neděle a svátky:

1. květen 2024, Sv. Josef dělník: Ostravice 8.00
 
3. květen 2024, Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů: Ostravice 17.00
 
5. květen 2024, 6. neděle velikonoční: Bílá 7.30, Ostravice 9.00
 
9. květen 2024, Slavnost Nanebevstoupení Páně: Ostravice-Medela 10.00, Ostravice-farní kostel 17.00
 
12. květen 2024, 7. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
16. květen 2024, Svátek sv. Jána Nepomuckého, hlavního patrona Čech: Ostravice-Medela 10.00
 
19. květen 2024, Slavnost Seslání Ducha Svatého: Ostravice 8.00, Gruň 10.00 pouť
 
23. květen 2024, Slavnost Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze: Ostravice-Medela 10.00
 
26. květen 2024, Slavnost Nejsvětější Trojice: Bílá 8.00, Ostravice 10.00 pouť
 
30. květen 2024, Slavnost Těla a krve Páně: Ostravice-Medela 10.00, Ostravice-farní kostel 17.00
 
31. květen 2024, Svátek Navštívení Panny Marie: Ostravice 17.00
 

 

 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

rok 2021

Oprava kostela 2021

 

rok 2022

 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA