Kostel sv. Jindřicha, Staré Hamry 

Položen základní kámen 21.7.1863, dokončen 1865

Slavnostní benedikce 15. října 1866, první fáze opravy kostela 2021 

 

Obnovená Starohamerská Madona 2021, žehnání 11.7.2021 pouť

 

Obnovené okno 2021, žehnání 11.7.2021 pouť

Obnovené korouhvy 2020, žehnání 11.7.2021 pouť

 
 

Kostel sv. Jindřicha, roku 1863, 21. července byl položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Jindřicha, fary a školy.

Z historie První kostel v Beskydech byl vystavěn r. 1789 v Ostravici. Staré Hamry patřily tenkrát k Borové, kde byl postaven r. 1775 původně dřevěný kostelík. Pro velikou vzdálenost a neschůdné cesty však starohamerští občané tento kostelík navštěvovali jen zřídka a docházeli spíše na Ostravici. Kardinál vratislavský Diefenbrech nutil Staré Hamry k výstavbě vlastního kostela, ale občané se pro chudobu zdráhali přispívat na tuto stavbu. Teprve r. 1847  zřídil borovský kaplan dřevěnou kapli na Gruni, zasvěcenou Panně Marii - Pomocnice křesťanů, kde se poté konaly bohoslužby každý měsíc. Základní kámen kamenného kostela ve St. Hamrech byl položen 21. července 1863 (datum lze nalézt vytesaný na zdi kostela u schodů při hlavním vchodu), dokončen byl o 2 roky později. Obrovská stavba pochází z doby, kdy obec ještě nebyla zatopena přehradou a měla několikanásobně více obyvatel než dnes. V roce 1994 farnost Staré Hamry zrušena a připojena k farnosti Ostravice.  Na hlavním oltáři kostela je znázorněn patron kostela sv. Jindřich. Vedle se nacházejí sochy čtyř evangelistů s jejich atributy: sv. Matouš se znakem hlavy člověka (své evangelium začíná rodokmenem Ježíše Krista), sv. Marek se lvem (jeho evangelium začíná pokušením Ježíše na poušti), sv. Lukáš s býkem (začátek vypráví o Zachariášovi v chrámě, kde byli obětováni také býci a jiná zvířata) a sv. Jan s orlem (symbol mystického nadhledu; svědectví učedníka, kterého Ježíš obzvlášť miloval). Napravo od obětního stolu můžeme vidět sošky Panny Marie a pražského Jezulátka. Dva hlavní boční oltáře znázorňují Krista s beránkem na ramenou jako Dobrého Pastýře (vlevo) a sv. Josefa s malým Ježíšem v náručí a lilií jako znakem čistoty (vpravo). U bočního vchodu na pravé straně stojí socha sv. Františka, obrazy na stěnách kostela znázorňují jednotlivá zastavení křížové cesty. Při vstupu do kostela se vlevo nachází obraz sv. Máří Magdalény, která jako první viděla Krista po vzkříšení. Schody u zpovědnice vedou na kúr k varhanám a dále do věže kostela. Svatý Jindřich  (poutní slavnost kolem 13. července) narodil se r. 973 v bavorském Hildesheimu. Byl vychován pod dohledem řezenského biskupa sv. Wolfganga. Stal se králem německým (1002) a italským (1004), roku 1014 pak císařem římským. Cítil odpovědnost za víru svých poddaných, a proto podporoval misijní činnost a reformní hnutí v církvi. Podporoval také zakládání klášterů a nových diecézí (proto je často znázorňován s atributem kostela). Jeho manželství s Kunhutou bylo bezdětné, proto se rozhodli žít v naprosté zdrženlivosti. (Sv. Kunhuta vstoupila po manželově smrti do kláštera benediktinek a také ona zemřela v pověsti svatosti). Jindřich II. zemřel 13. 7. 1024, za svatého byl prohlášen v roce 1146. https://www.stare-hamry.cz/detail-textu.php?id=383

Opravujeme kostel sv. Jindřicha, Staré Hamry, 2021