Pouť farnosti do Izraele 2022 

Jeruzalém

Betlém

Místo, kde se měl narodiť nás Pán Ježíš Kristus, Betlém, Izrael 

Bazilika Narození Ježíše KristaMše svatá v Betlémě na Poli pastýřů, na které se zúčastnili i věříci z farnosti Ostravice a Bílá

 

 

Hrob sv. Jeronýma v Betlémě navštívili i někteří farníci farnosti Ostravice a Bíla na pouti v Izraeli v roce 2022

Genezaretské jezero, Izrael

Hora Pokušení u Jericha

Hora Pokušení u Jericha. Tuto lokalitu navštívili farníci z farnosti Ostravice a Bílá.