Dnes první pátek v měsíci 

Jaký smysl mají první pátky?

Iniciátorkou slavení "prvních pátků" byla sv. Marie Markéta Alacoque z kongregace sester Navštívení Panny Marie ve francouzském klášteře Paray-le-Monial. Tato sestra měla v letech 1673 až 1675 zjevení, ve kterých byla Ježíšem vyzvána k šíření úcty k Božském Srdci. Ježíš jí ukázal své Srdce a řekl jí: "Viz to Srdce, které lidi tolik milovalo!" Povzbuzoval ji, aby co nejčastěji přistupovala k eucharistii, zvláště o prvních pátcích v měsíci. Zařadíme-li pak tuto událost do tehdejších dějinných kulis, snadněji si uvědomíme její smysl. V sedmnáctém století se totiž ve Francii a okolních zemích šířilo hnutí, které se podle svého původu nazývalo jansenismus. Jansenismus prosazoval strohou přísnost ve víře a mravech. Zacházelo se tak daleko, že věřící ztráceli důvěru v dobrého a milosrdného Boha, a tak se odcizovali přijímání svátostí, zvláště eucharistie. Tento přístup vede ke strachu z Boha, možná bychom třeba i dnes řekli, že vede k podporování náboženských neuróz.

Zjevení Markéty Marie o milujícím Nejsvětějším Srdci, následné častější přijímání svátostí a eucharistická adorace, to všechno bylo odpovědí na strohou jansenistickou spiritualitu. Zde můžeme chápat hlavní smysl prvních pátků i pro dnešek a zároveň být tvořiví. I nás může osvobozovat od strachu z Boha a posilovat naši víru v Ježíše jako zachránce, který se stal zranitelným člověkem, dal život za nás hříšníky, a tak můžeme říci: má Srdce!
Zajímavým aktualizováním prožívání prvních pátků pro mentalitu dnešních lidí, kteří žijí trochu jinak než lidé v šestnáctém století, nacházíme např. v komunitě Emmanuel (https://www.emmanuel.cz).

Co se týče povinné zpovědi: Křesťan - katolík je zavázán v římskokatolické církvi alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy (CIC kán. 989) ve svátosti smíření. To je samozřejmě tak trochu křesťanský minimalismus, ale Bohu díky za to. Právě první pátky přivedly za ta léta mnohé křesťany skrze pravidelnou měsíční sv. smíření – vynikající řešení – k prohloubení spojení s Bohem, který má pro člověka Srdce otevřené.
 
https://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=943