SYNODA 2021-2023

Farní koordinátor pro synodu: Ing. Ivo Martykán, E-mail: imartykan@doo.cz

tel.: 728 930 393

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023 

 

Synoda, setkání 17.11.2021, farnost Ostravice

Synoda se týká i tebe!

 

Synoda je pojem, který více zazněl na II. Vatikánském koncilu,“ uvedl v rozhovoru pro televizi Noe její diecézní koordinátor P. Jan Czudek, delegát ad omnia. Zároveň připomněl, že se nejedná o nic nového a synoda by měla být vlastní všem křesťanům: “Už ve skutcích čteme, že apoštolové se scházeli a jednali o důležitých věcech. Nemusí jít hned o nějaký problém, ale o hledání řešení něčeho, co teď vyžaduje situace, například když vybírali apoštola místo Jidáše, jáhny anebo řešili obřízku.“ To by podle kněze měla být i situace církve dnešní doby: „Měli bychom spolu začít mluvit.“

Pro společenství, která se na společnou cestu vydají, je připraveno 10 témat s podpůrnými otázkami. Tématy jsou: na společné cestě; naslouchat; ujmout se slova; slavit; spoluzodpovědnost za misijní poslání; vést dialog v církvi a ve společnosti; s jinými křesťanskými denominacemi; autorita a spoluúčast; rozlišovat a rozhodovat a formovat se v duchu synodality.

Z nich si skupinka vybere jedno maximálně dvě a o nich diskutuje. Aby to bylo možné, je potřeba určit farního koordinátora, který je metodologicky veden a jeho prvním úkolem je povzbudit farníky k aktivní účasti na synodálním procesu.

Práce ve skupinách bude vyžadovat aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem,“ upozorňuje P. Jan: „V čem spočívá? Od každého, kdo se do skupiny zapojí, se očekává snaha velkodušně a bez předsudků naslouchat druhým a odhodlání upřímně a bez nátlaku sdílet svůj názor“.

Prostor na debatu budou mít všichni na zhruba třech setkáních. To úvodní bude sloužit ke vzájemnému seznámení, sdílení svých dojmů a očekávání od synodálního procesu a výběru tématu. Další se již zaměří na sdílení podle doporučených pravidel, od modlitby po prostor na sdílení. „Důležité v tomto procesu je aktivní naslouchání a umění promlouvat,“ připomíná diecézní koordinátor.

 

Zahájení a průběh synodálního procesu v naší farnosti

 

Farnost Ostravice

První společné setkání již proběhlo dne 17.11.2021 a zúčastnilo se ho jako jedna společná skupinka prozatím celkem 12 osob. Mezi témata, které skupinku nejvíce zaujala, patří téma slavení, na společné cestě a naslouchání.

Termín dalšího setkání je stanoven na 5.12.2021, po nedělní bohoslužbě na faře na Ostravici.

 

Farnost Bílá

V současné době ve fázi vytvoření společné skupinky a přípravy prvního setkání