Zasvěcení Ukrajiny a Ruska
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

 

Bratři a sestry,

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března od 17,00 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Svatý otec vybízí všechny biskupy, kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, mariánských svatyních i farních a řeholních společenstvích po celém světě.

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a skončení válečného konfliktu. Můžete v tento den připutovat do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku, kde budu od 17,00 hodin slavit mši svatou spojenou s obřadem zasvěcení. Můžete se modlit ve farnostech a také být před Pánem při adoraci v rámci 24 hodin pro Pána.

Modlitba ze svatopetrské baziliky v Římě bude přenášena od 17,00 televizí Noe. Vytvořme spolu se Svatým otcem v pátek v podvečer velké společenství modlící se církve.

Děkuji všem, kteří toto pozvání k modlitbě přijmete.

 

 

+ Martin David

apoštolský administrátor

Ukrajina

Výzva papeže Františka a biskupů České biskupské konference: Modleme se za Ukrajinu!

Vatikán/Praha - Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu. "Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den půstu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím, vyzval včera při pravidelné generální audienci papež František.

Modleme se, jak náš vyzvali již naši biskupové:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

https://doo.cz/60-zpravy/5302-vyzva-papeze-frantiska-a-biskupu-ceske-biskupske-konference-modleme-se-za-ukrajinu.html

Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.