Bohoslužby v týdnu:

12. květen 2024: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30

 

 

13. květen 2024: Ostravice 7.00

15. květen 2024: Ostravice 8.00

 

 

17. květen 2024: Ostravice 17.00

 

 

18. květen 2024: Ostravice 8.00

 

 
 

19. květen 2024: Ostravice 8.00, Gruň 10.00

 

Bohoslužby květen 2024, neděle a svátky:

19. květen 2024, Slavnost Seslání Ducha Svatého: Ostravice 8.00, Gruň 10.00 pouť
 
23. květen 2024, Slavnost Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze: Ostravice-Medela 10.00
 
26. květen 2024, Slavnost Nejsvětější Trojice: Bílá 8.00, Ostravice 10.00 pouť
 
30. květen 2024, Slavnost Těla a krve Páně: Ostravice-Medela 10.00, Ostravice-farní kostel 17.00
 
31. květen 2024, Svátek Navštívení Panny Marie: Ostravice 17.00
 

Bohoslužby červen 2024, neděle a svátky:

2. červen 2024, 9. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00-1. svaté přijímání, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
9. červen 2024, 10. neděle v mezidobí: Ostravice 11.00
 
16. červen 2024, 11. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
22. červen 2024, biřmování: Ostravice 10.00-svátost biřmování za účasti ostravsko-opavského biskupa Mons. Martina Davida
 
23. červen 2024, 12. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
24. červen 2024, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: Ostravice 8.00
 
29. červen 2024, Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů: Ostravice 8.00
 
30. červen 2024, 13. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
 
 

 

 

 

Seslání Ducha svatého