Bohoslužby květen 2022, neděle a svátky: 

15. květen 2022, 5. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
22. květen 2022, 6. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Staré Hamry-Gruň, pouť, filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 10.00
 
26. květen 2022, Slavnost Nanebevstoupení Páně: Ostravice Medela 10.00, Ostravice, farní kostel-17.00
 
29. květen 2022, 7. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 

Bohoslužby červen 2022, neděle a svátky: 

5.6.2022, Slavnost Seslání Ducha Svatého: Bílá 8.00, Ostravice 10.00 - 1. svaté přijímání
 
12.6.2022, Slavnost Nejsvětější Trojice: Bílá 8.00, Ostravice 10.00 pouť
 
16.6.2022, Slavnost Těla a krve Páně: Ostravice Medela 10.00, Ostravice farní kostel 17.00
 
19.6.2022, 12. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
23. 6.2022, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, Ostravice Medela 10.00, Ostravice farní kostel 17.00
 
24.6.2022, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: Ostravice 17.00
 
25.6.2022, Neposkvrněné Srdce Panny Marie: Ostravice 8.00
 
26.6.2022, 13. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
29.6.2022, Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů: Ostravice 17.00

 

 

Seslání Ducha svatého