16.10.2021 Ocenění za službu v diecézi

Biskupové udělili v den slavnosti svaté Hedviky 16.10.2021 ocenění za obětavou službu pro církev

 
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/3c74d598-9cd8-4550-b8eb-e3de6681306b

Ing. Ivo Martykán

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU ČINNOST VE FARNOSTI

Pan Ivo pracuje na biskupství jako referent pro lesní hospodářství, ale jinak je znám v obci Staré Hamry svou službou a angažovaností v této filiální obci farnosti Ostravice.  Zasloužil se zejména o opravu kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech. Aktivně se zapojuje do života církve. Sílu čerpá ze svátostí a pravidelné účasti na bohoslužbách.

 

Miroslava Školová

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU SLUŽBU VE FARNOSTI

Paním Miroslava Školová patří do farnosti Ostravice, kde vykonává příkladně kostelnickou službu. Ve farnosti se angažuji i v jiném ohledu, ať jde o koordinaci liturgických, brigádnických i úklidových služeb a při organizaci mnohých jiných akcí. Zkrátka u všech aktivit ve farnosti je nejen jako účastník ale i jako dlouholetý organizátor. Sílu ke službě čerpá ze svátostí a z pravidelné účasti na bohoslužbách.

 

Tomáš a Barbora Večeřovi

ZA DLOUHOLETOU OBĚTAVOU SLUŽBU VE FARNOSTI

Manželé Večeřovi jsou z farnosti Bílá. Dvacet pět let vykonávají kostelnickou službu, chystají vše potřebné ke slavení liturgie a starají se o koordinaci brigádnických i úklidových služeb. Zasloužili se o opravu kostela sv. Bedřicha v Bílé, o opravu kaple v Bílé-Hlavaté a Lurdské jeskyně v Bílé. Jsou pravidelnými účastníky bohoslužeb a do života farnosti se zapojuje celá jejich rodina.

23.10.2021 Bílá

 

 

https://doo.cz/posledni-zpravy/5183-biskupove-udelili-v-den-slavnosti-svate-hedviky-oceneni-za-obetavou-sluzbu-pro-cirkev.html