20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. srpna 2022

Mše svatá: Ostravice 8.00

Evangelium – Lk 12,49-53

Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/20_00.htm

Opravujeme kostel sv. Jindřicha v Starých Hamrech-2022, druhý rok 

 

STARÉ HAMRY, KOSTEL SV. JINDŘICHA, číslo účtu:  kostel Staré Hamry: 5807763319/0800

 

Bohoslužby srpen 2022, neděle a svátky: 

 
14. srpen 2022, 20. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00
 
21. srpen 2022, 21. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Gruň 16.30
 
28. srpen 2022, 22. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Gruň 16.30
 

Bohoslužby září 2022, neděle a svátky: 

 
4. září 2022, 23. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
8. září 2022, Svátek Narození Panny Marie: Ostravice 17.00
 
11. září 2022, 24. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
18. září 2022, 25. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
25. září 2022, 26. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
28. září 2022, Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa: Ostravice 8.00
 
29. září 2022 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů: Ostravice 17.00
 
 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

 

 

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

rok 2021

Oprava kostela 2021

 

rok 2022

 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA