Mše svaté v týdnu, Ostravice:

24.  březen 2023, pátek: Ostravice 16.00

26. březen 2023, neděle: Ostravice 7.45, Bílá mše nebude

31.  březen 2023, pátek: Ostravice 17.00

1. duben 2023, sobota: Ostravice 8.00

2. duben 2023, neděle: Ostravice 8.00, Bílá 10.30

25.3-30.3.2023 zastupuje ThLic. Lukáš Engelmann, farář Frýdlant n. O., tel. 731 402 155

 

Velikonoce 2023

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá

 2.4.2023 NEDĚLE-Květná neděle

OSTRAVICE 8.00 mše

BÍLÁ 10.30 mše 

6.4.2023 ČTVRTEK-Zelený čtvrtek

OSTRAVICE 17.00 Mše na památku poslední večeře Páně 

7.4.2023 PÁTEK-Velký pátek, den přísného postu a újmy v jídle

OSTRAVICE 15.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání)

BÍLÁ 17.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání) 

8.4.2023 SOBOTA-Bílá sobota. Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi!!! Pán Bůh zaplať!!! 

OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie (bohoslužba slova, obnova křestních slibů, eucharistická slavnost) 

9.4.2023 NEDĚLE-Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. Příspěvek do DMS fondu!!!Pán Bůh zaplať!!! 

OSTRAVICE 8.00 mše

BÍLÁ 10.30 mše

STARÉ HAMRY 11.30 mše 

10.4.2023 PONDĚLÍ-Pondělí velikonoční

OSTRAVICE 8.00 mše

Přeji Vám požehnané Velikonoce!

Váš kněz Andrej

 

 

 

 

Diecéze – Čtyřicet modlitebních úmyslů na čtyřicet postních dnů. Ve spolupráci se slovenskými saletiny jsme připravili i pro naši diecézi jednoduchou postní aktivitu. Spojme se každý den k modlitbě na společný úmysl. Pusťte si videopozvánku na tomto odkazu.

youtube screenshot

„Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry, kterou můžeme naplnit různým způsobem. Chci vás v té letošní postní době pozvat k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě,“ těmito slovy začíná zvací video, ve kterém biskup Martin David modlitební výzvu představuje. Princip je prostý:

  1. Přečíst si evangelium na daný den (najdete zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie)
  2. Pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s úryvkem evangelia souvisí
  3. Přidat jakoukoli modlitbu na úmysl papeže Františka

lista v cem to spociva

Takto můžeme kráčet jako diecéze postní dobou společně. Kdo nestihl začátek, může se k modlitbě připojit kdykoliv během šesti postních týdnů.

Soubory s rozpisem úmyslů a úryvků si můžete stáhnout a vytisknout z těchto souborů:

Verze pro tisk na A4

Verze pro tisk na A3

Postní výzva 40x40 CZ zmensena

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE

Lisabon 01.-06. 08.2023

INFORMACE

Světový den mládeže je setkání mladých lidí z celého světa s papežem od 1. do 6. srpna 2023. Pro poutníky na Světové dny mládeže se připravuje bohatý program. Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře a zaplacením nevratné zálohy 5 000,- Kč.

Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže připravuje alternativní možnost dopravy autobusem do Lisabonu, ať už na Předprogram dnů v diecézi (předběžně domluvena diecéze Leira-Fátima), tak na samotné Setkání do Lisabonu, která je však podmíněna počtem přihlášených účastníků se zájmem využít tuto nabídku. Cena je 5.000,-Kč. Je samozřejmě možné využít dopravy dle vlastního uvážení (letecky, autobusem, vlakem, autem). Na letišti v Lisabonu je zajištěn český pořadatel, který bude poutníky dále informovat.

Apoštolský administrátor Mons. Martin David rozhodl, že biskupství ostravsko-opavské podpoří mladé lidi finanční částkou 2.000,-Kč na osobu, je-li přihlášen sourozenec, pak druhý částkou 3.000,-Kč (tedy 5.000,-Kč pro rodinu).

Velké díky za vaši podporu mládeže – osobně, modlitbou i finančně.

Více na www.svetovednymladeze.cz a www.dcm.doo.cz.

 

,

Velikonoce 2023

 

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá
Velikonoce 2023
 
2.4.2023 NEDĚLE-Květná neděle
OSTRAVICE 8.00 mše
BÍLÁ 10.30 mše
 
6.4.2023 ČTVRTEK-Zelený čtvrtek
OSTRAVICE 17.00 Mše na památku poslední večeře Páně
 
7.4.2023 PÁTEK-Velký pátek, den přísného postu a újmy v jídle
OSTRAVICE 15.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání)
BÍLÁ 17.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání)
 
8.4.2023 SOBOTA-Bílá sobota
OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie (bohoslužba slova, obnova křestních slibů, eucharistická slavnost)
 
9.4.2023 NEDĚLE-Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše
BÍLÁ 10.30 mše
STARÉ HAMRY 11.30 mše
 
10.4.2023 PONDĚLÍ-Pondělí velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše

 

Poutě ve farnosti Ostravice a Bílá v roce 2023

 
GRUŇ filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

21.5.2023 v 10.00 hod.

OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice

4.6.2023 v 10.00 hod.

HLAVATÁ filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje

5.7.2023 v 10.00 hod.

STARÉ HAMRY filiální kostel sv. Jindřicha

16.7.2023 v 10.00 hod.

BÍLÁ farní kostel sv. Bedřicha

23.7.2023 v 10.00 hod.

Věřím 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_00.htm

 

 

 

 

Opravujeme kostel sv. Jindřicha v Starých Hamrech-2022, druhý rok 

 

STARÉ HAMRY, KOSTEL SV. JINDŘICHA, číslo účtu:  kostel Staré Hamry: 5807763319/0800

Bohoslužby březen 2023, neděle a svátky:

26. březen 2023, 5. neděle postní: Ostravice 7.45
 

Bohoslužby duben 2023, neděle a svátky:

2.4.2023 NEDĚLE-Květná neděle:OSTRAVICE 8.00, BÍLÁ 10.30
6.4.2023 ČTVRTEK-Zelený čtvrtek: OSTRAVICE 17.00 
7.4.2023 PÁTEK-Velký pátek: OSTRAVICE 15.00, BÍLÁ 17.00
8.4.2023 SOBOTA-Bílá sobota: OSTRAVICE 19.00 
9.4.2023 NEDĚLE-Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: OSTRAVICE 8.00, BÍLÁ 10.30, STARÉ HAMRY 11.30
10.4.2023 PONDĚLÍ-Pondělí velikonoční: OSTRAVICE 8.00
16.4.2023 NEDĚLE-2. neděle velikonoční: OSTRAVICE 8.00, BÍLÁ 10.30, STARÉ HAMRY 11.30
23.4.2023 NEDĚLE-3. neděle velikonoční: OSTRAVICE 8.00, BÍLÁ 10.30, STARÉ HAMRY 11.30
30.4.2023 NEDĚLE-4. neděle velikonoční: OSTRAVICE 8.00, BÍLÁ 10.30, STARÉ HAMRY 11.30

 
 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

rok 2021

Oprava kostela 2021

 

rok 2022

 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA