21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21. srpna 2022

21. srpen 2022, 21. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Gruň 16.30

 

Evangelium – Lk 13,22-30

 

Přijdou od východu i od západu a zaujmou místo u stolu v Božím království.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: `Pane, otevři nám!', odpoví vám: `Neznám vás, odkud jste.' Tu začnete říkat: `(Vždyť) jsme s tebou jedli a pili a učil jsi nás na ulicích!' Ale on vám odpoví: `Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!' Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/21_00.htm

 

Opravujeme kostel sv. Jindřicha v Starých Hamrech-2022, druhý rok 

 

STARÉ HAMRY, KOSTEL SV. JINDŘICHA, číslo účtu:  kostel Staré Hamry: 5807763319/0800

 

Bohoslužby srpen 2022, neděle a svátky: 

 
21. srpen 2022, 21. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Gruň 16.30
 
28. srpen 2022, 22. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Gruň 16.30
 

Bohoslužby září 2022, neděle a svátky: 

 
4. září 2022, 23. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
8. září 2022, Svátek Narození Panny Marie: Ostravice 17.00
 
11. září 2022, 24. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
18. září 2022, 25. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
25. září 2022, 26. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
28. září 2022, Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa: Ostravice 8.00
 
29. září 2022 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů: Ostravice 17.00
 
 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

 

 

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

rok 2021

Oprava kostela 2021

 

rok 2022

 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA