Akce náboženství

V tomto školním roce bude nepovinný předmět Náboženství. Náboženství je ve čtvrtek ve 13:45 ve škole.

 

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Prosíme rodiče, aby co nejdříve vyplnili a odevzdali na faru přihlášky do náboženství - a to do 3.9.2019, a bychom pak mohli co nejlépe naplánovat výuku tohoto nepovinného předmětu na škole. Přihláška je k dispozici v kostele i na webové stránce. Přihlášku je nutné odevzdat i za dítě, které již loni chodilo do náboženství.