Akce náboženství

V tomto školním roce bude nepovinný předmět Náboženství. Náboženství je ve čtvrtek ve 14:30 ve škole.

 

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Prosíme rodiče, aby co nejdříve vyplnili a odevzdali na faru přihlášky do náboženství - a to do 3.9.2018, a bychom pak mohli co nejlépe naplánovat výuku tohoto nepovinného předmětu na škole. Přihláška je k dispozici v kostele i na webové stránce. Přihlášku je nutné odevzdat i za dítě, které již loni chodilo do náboženství.