1.5.2021, pouť Staré Hamry-Gruň, sv. Josef Dělník

 

Gruň – Na prvního máje – na svátek sv. Josefa, Dělníka – se uskutečnila poutní mše svatá také v dřevěném kostele Panny Marie, Pomocnice křesťanů, na Gruni. Na bohoslužbu dorazili věřící z blízkého i dalekého okolí. A i když jim tento rok počasí úplně nepřálo, přesto se skupina poutníků vydala na rozsáhlý horský hřeben od kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech pěšky. 

Před začátkem mše svaté místní kněz P. Andrej Slodička přivítal všechny poutníky a předal slovo historikovi Davidu Pindurovi, který byl zároveň jedním z účastníků pěší poutě. David Pindur řekl pár slov o tom, jakým způsobem pouť její účastníci prožívali, a zmínil i to, že by chtěl tradici pěších poutí na Gruň obnovit. Představil též několik historických zajímavostí spojených s místním kostelem.

Během své promluvy zdůraznil P. Andrej Slodička několikrát význam práce v lidském životě – je nedílnou součástí lidské přirozenosti a sloužíme jí lidem kolem nás. Odměnou poutníkům bylo po skončení mše svaté sluníčko, které vysvitlo přes rozplývající se oblačnost.

https://doo.cz/posledni-zpravy/5027-fotogalerie-pout-ke-cti-sv-josefa-delnika.html

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a39461a5-2c08-47f2-9a1d-6ac9694c54bc