Manželství na Gruni červen 2020

Uzavření svátosti manželství 

na Gruni