Panna Maria Bolestná 15. 9.

 
https://www.proecclesiacatolica.cz/fotoalbum/obrazy--obrazky--podmalby/mele-obrazky/obrazky-papirove/panna-maria-iii/panna-maria---ruzne-iii/panna-maria-sedmibolestna.html
 
 
Nejstarší zmínky o bolestné Panně Marii a úctě k ní jsou v asketické literatuře z 12. století. O bolestech, které prožívala, rozjímal údajně ve IV. století na př. sv. Efrém. Podle sv. Ludvíka M. Grignona se mariánská úcta začala rozvíjet až později, aby lidé, nedostatečně znalí Krista, nebyli od něj odváděni zaměřením se na Mariinu oslavu, aby se nerozptylovali od toho, co je prvořadé. Na cestě ke Kristu je P. Maria naší starostlivou Matkou a průvodkyní, jejíž význam, úlohu a postavení zjevuje Duch svatý postupně, jak uzná za vhodné. S tím souvisí i růst mariánských svátků a titulů sv. Panny a Matky.
 
https://catholica.cz/index.php?id=4494