Povýšení svatého Kříže 14. 9.

 
https://kalendar.or.cz/ikony-img/nh-991416.vozdvizhenie_kresta-elevatio.jpg
 
Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících části dřeva z Kristova kříže. Křesťanský Východ začal pak v tento den slavit dnešní svátek; v 7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západ. Později se zároveň vzpomínalo také na znovuzískání svatého Kříže z Persie, kam byly jeho ostatky odneseny jako válečná kořist. Císař Hérakleios je v roce 628 přinesl zpět do Jeruzaléma.
 
https://www.cirkev.cz/archiv/100907-svatek-povyseni-svateho-krize